INFORMACIJA VARTOTOJAMS APIE ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMĄ

Elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) yra itin pavojingų aplinkai ir žmonių sveikatai medžiagų, kurios netinkamai tvarkant EEĮ atliekas, kelia pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai. Patekusios į aplinką iš netinkamai tvarkomų EEĮ atliekų, šios medžiagos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis, todėl labai svarbu EEĮ atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto ir saugiai sutvarkyti.

Nebetinkama naudoti, nereikalinga EEĮ negali būti išmetama kartu su komunalinėmis atliekomis. Ji turi būti surenkami atskirai ir perduodama atliekų tvarkytojams saugiam šių atliekų sutvarkymui. Tokiu būdu yra saugoma aplinka ir tausojami gamtos ištekliai. Šalinant EEĮ atliekas sąvartynuose kartu su komunalinėmis atliekomis pavojingomis medžiagomis teršiama aplinka, netenkama iš jų galimų gauti vertingų antrinių žaliavų. Ženklinimo simbolis (žr. žemiau) ant EEĮ gaminių nurodo, kad tokių gaminių atliekų surinkimas turi būti vykdomas ATSKIRAI, nemaišant su komunalinėmis (buitinėmis) atliekomis
EEĮ atliekos – Lietuvoje sparčiai didėjantis atliekų srautas, kuriame didelė dalis medžiagų gali būti naudojamos pakartotinai, perdirbamos ar kitaip naudojamos, o šiose atliekose esančios pavojingos medžiagos turi būti atskiriamos ir tvarkomos aplinkai saugiu būdu.

Įmonės ir gyventojai, rūšiuodami EEĮ atliekas bei priduodami nebetinkamą naudoti EEĮ jų surinkimo vietose, gali ženkliai prisidėti prie EEĮ atliekų surinkimo ir perdirbimo didinimo. Labai svarbu, kad netinkama naudoti EEĮ prieš priduodant ją tvarkymui nebūtų ardoma, nes ją ardant aplinka gali būti užteršta žmonių sveikatai pavojingomis medžiagomis.

EEĮ vartotojai privalo senos, sugedusios EEĮ nešalinti kartu su komunalinėmis atliekomis, o priduoti mums arba nuvežti į stacionarias EEĮ surinkimo aikšteles, kurios įrengtos visoje Lietuvoje.

Pirkdami naują EEĮ prekę, vartotojai turi teisę tos pačios paskirties seną prekę priduoti nemokamai prekės pirkimo vietoje. Taigi įsigydami elektros ar elektronikos gaminį mūsų įmonėje, į prekybos vietą galite atnešti tokios pačios rūšies nebetinkamą naudoti gaminį. Jei norite atiduoti netinkamą naudoti EEĮ gaminį, prašome kreiptis į klientus aptarnaujantį personalą, kuris Jums nurodys specialiai šioms atliekoms skirtas talpas. Mūsų įmonė bendradarbiauja su pavojingas atliekas tvarkančia įmone, kuriai reguliariai perduodame surinktas pavojingas atliekas. Galite būti tikri, jog Jūsų atiduotos atliekos bus saugiai ir tinkamai sutvarkytos.

Stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelių Lietuvoje adresai:

 • Alovės g. 6B, Alytus
 • Takniškių km., Alytaus raj.
 • Gardino g. 100-102, Druskininkai
 • Gėlyno 12, Lazdijai
 • Pramonės g. 3, Prienai
 • Geležinkelio g. 65, Varėna
 • Vytauto Didžiojo g. 136, Kaišiadorys
 • Ašigalio g. 20, Kaunas
 • Julijanavos g. 1a, Kaunas
 • Nemajūnų g. 15B, Kaunas
 • Raudondvario pl. 155D, Kaunas
 • Andriušaičių km., Raseinių raj.
 • Jonalaukio km., Jonavos raj.
 • J. Basanavičiaus g., Kėdainiai
 • Vytauto Didžiojo g. 136, Kaišiadorys
 • Kušliškių kaimas, Kalvarijos sav.
 • M. Valančiaus g. 17a, Kazlų Rūda
 • Vokiečių g. 10, Marijampolė
 • Vasaros g. 16, Marijampolė
 • Panausupio k., Marijampolės sav.
 • Sodų g. 15, Šakiai
 • Šiaurės g. 6a, Vilkaviškis
 • Biržų km., Biržų raj.
 • Kosmonautų g. 8, Vabalninkas
 • Technikos g. 6i, Kupiškis
 • Savitiškio g. 12, Panevėžys
 • Pilėnų g. 43, Panevėžys
 • Mūšos g. 12 B, Pasvalys
 • Donelaičio g. 16, Rokiškis
 • Eibučių g., Naujoji Akmenė
 • Bariūnų km., Saugėlaukio seniūnija
 • Raseinių g. 70a, Kelmė
 • Kuosiškių km, Pakruojo seniūnija
 • Žironų km., Radviliškio seniūnija
 • Ventos g. 192, Kuršėnai
 • Kairėnai (prie senojo Kairų sąvartyno)
 • Kuosiškių km, Pakruojo seniūnija
 • Paberžių g. 14a, Tauragė
 • Statybininkų g. 4a, Jurbarkas
 • Vingininkų k., Šilalės r.
 • M.Jankaus g. 37, Pagėgiai
 • Jėrubaičių k., Babrungo sen.
 • Kalakutiškės k., Rietavo sen.
 • Gaudikaičių k., Degaičių sen.
 • Algirdo g. 40C, Mažeikiai
 • Vairuotojų g. 18, Anykščiai
 • Švenčionių g. 31, Ignalina
 • Vilniaus g. 104A, Molėtai
 • Rašės g. 4, Utena
 • Mockėnų k., Utenos sen., Utenos r.
 • Karlų k., Visagino sav.
 • Statybininkų g.11, Zarasai
 • Kazokiškių regioninio sąvartyno teritorija
 • Trikampio g. 71, Lentvaris
 • Gariūnų g. 71, Vilnius


Kviečiame visus vartotojus nebūti abejingais, rūšiuoti įmonėje bei namuose susidarančias atliekas, atsikratyti jomis tinkamai, neteršti aplinkos bei tausoti gamtą !

INFORMACIJA VARTOTOJAMS DĖL PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

Nerūšiuojamos ir netinkamai tvarkomos pakuočių atliekos jau po kelių dešimtmečių gali Lietuvą padaryti vienu dideliu sąvartynu. Neišrūšiuotos ir neperdirbtos jos išlieka nesuirusios ilgą laiką:
• popierius - 2 metus;
• konservų dėžutės - 90 metų;
• plastiko pakuotės - 200 metų;
• stiklainiai, buteliai - 900 metų.

Pakuočių atliekos yra alternatyvus žaliavų šaltinis, jas rūšiuojant ir perdirbant gaunama nauda pramonei, tausojami gamtiniai ištekliai. Todėl yra labai svarbu pakuočių atliekas išskirti iš bendro susidarančių atliekų srauto, jas rūšiuoti ir tinkamai jomis atsikratyti, taip užtikrinant, kad nebus teršiama aplinka, o jų antrinis panaudojimas padės išsaugoti daug įvairių gamtinių resursų.

Atsikratyti įsigytų prekių pakuočių atliekomis galite:
- mesdami surūšiuotas pakuotes į viešose vietose pastatytus specialius pakuotės atliekų konteinerius (geltonas konteineris skirtas plastikui ir metalui, žalias-stiklui, mėlynas-popieriui). - priduoti pakuočių atliekų supirkimo punktuose.

- pakartotinio naudojimo pakuotes, už kurias nustatytas piniginis užstatas – priduoti pardavėjams, iš kurių pirkote prekes.
Kad vartotojams būtų lengviau rūšiuoti, dauguma pakuotės gamintojų medžiagas, iš kurių pagaminta pakuotė, žymi sutartiniais ženklais. Naudojami tokie pakuotės medžiagų žymėjimai: Trikampis, sudarytas iš trijų rodyklių, besisukančių pagal laikrodžio rodyklių judėjimo kryptį, žymi, kad paženklinta pakuotė gali būti perdirbta. Trikampio viduryje paprastai yra vienas ar du skaičiai kurie nurodo medžiagos tipą (1 -19 plastikas, 20 – 39 popierius ir kartonas, 40 – 49 metalas, 50 – 59 mediena, 60 – 69 audiniai ir tekstilė, 70 – 79 stiklas).

INFORMACIJA PIRKĖJAMS, AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJAMS

Vadovaudamiesi Atliekų tvarkymo įstatymu informuojame, kad akumuliatoriuose yra pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio ir kitokių toksinių elementų), kurios kelia pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai, todėl netinkami naudoti akumuliatoriai negali būti išmetami kartu su komunalinėmis atliekomis.
Rūšiuoti baterijas ir akumuliatorius yra svarbu, nes jie yra perdirbami, o pakartotinai išgauti elementai bei rūgštys panaudojami naujų baterijų gamybai arba kitiems plataus vartojimo gaminiams. Taip saugoma tiek mūsų aplinka, tiek tausojami gamtiniai ištekliai. Jei dalis buityje naudojamų nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių išmetamos į sąvartynus su buitinėmis atliekomis, irdamos skleidžia medžiagas, kurios gali pakeisti cheminę dirvožemio sudėtį, nudeginti augalų lapus, gyvūnų odą. Iš aplinkos sunkieji metalai gali patekti į maistui auginamus augalus, būti išplauti į vandens telkinius ir iš čia patekti į gyvūnų bei žmonių organizmus.

Įsigydami akumuliatorius mūsų įmonėje, į prekybos vietą galite atnešti bet kokios cheminės sudėties ir kilmės akumuliatorių atliekas. Norėdami atiduoti netinkamus naudoti akumuliatorius, prašome kreiptis į aptarnaujantį personalą, kuris Jums nurodys specialiai šioms atliekoms skirtas talpas. Surinktas akumuliatorių atliekas perduosime akumuliatorių atliekas tvarkančiai įmonei, Jūsų atiduotos atliekos bus saugiai ir tinkamai sutvarkytos.
Atliekos, kurių negali šalinti kartu su komunalinėmis atliekomis, žymimos simboliu: